Audio ZMK 30. 11. 2017

11
pro

1/1 Schválení programu XXXI. zasedání ZMK

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/1 Prodej pozemků parc. č. 74/12 a 3392 v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/2 Prodej pozemku parc. č. 99/2 v k. ú. Zlámanka

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž (50 m2)

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž (40m2)

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/5 Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1794/1 , 1794/2 a 1795/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/6 Nabytí id. 1/48 pozemků parc. č. 929/8, parc.č. 967/10 a parc. č. 967/12 v k. ú.Kroměříž

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/7 Nabytí pozemků parc. č. 1104/62, parc.č. 1104/63, parc. č. 1104/67 a části parc. č. 1104/52,vše v k. ú. Kroměříž

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/8 Změna budoucího kupujícího bytové jednotky č. 3345/6 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

2/9 Plánovací smlouva mezi DZ IMMOBILIARE, s.r.o. a městem Kroměříž

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

3/1 Návrh řešení situace věcného předkupního práva

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

3/2 Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o dotaci na rok 2017

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/1 Program regenerace MPR 2017-veřejnoprávní smlouvy

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/2 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/4 Zrušení dobrovolného svazku obcí "Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice"

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/5 Koncepce specifických forem bydlení

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/6 Prodloužení platnosti plánu sociálních služeb v ORP Kroměříž na období 2015 - 2017 do 31.12.2019

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/7 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem osobních vozidel

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/8 Volba přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/9 Odpověď na interpelaci Ing. Oldřicha Kuchaře

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/10 Informační zpráva k podání žádosti o dotaci na obnovu budovy 02 Žižkových kasáren (Hanácké náměstí)

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/11 Protinávrh - Cena města Kroměříže

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

4/11 Cena města Kroměříže

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 11. 12. 2017 |

11
pro

6 Interpelace

mp3 | 11. 12. 2017 |