Audio ZMK 3. 9. 2015

2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3382/9 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/11 Informativní zpráva : Možnost nabytí pozemků v katastrálním území Kroměříž do majetku města Kroměříž

mp3 | |

3/1 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na provoz dopravního hřiště

mp3 | |

3/2 Úprava školní zahrady - polyfunkční hřiště parc. č. 228, k. ú.Bílany – realizace

mp3 | |

3/3 Schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže pro HK Kroměříž o.s.

mp3 | |

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

4/1 Ustanovení odpovědného politika a koordinátora pro Místní agendu 21

mp3 | |

4/2 Zadání Územního plánu Kroměříž

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |

1/1 Schválení programu

mp3 | |

1/2 Složení návrhové komise

mp3 | |

2/1 Staženo

mp3 | |

2/2 Nabytí objektu dešťové kanalizace na ulici Ke Splávku v Kroměříži

mp3 | |

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Nabytí částí pozemků parc. č. 1697/6 a 1697/7 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/5 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kotojedy, Kroměříž, Těšnovice a Zlámanka Zlínskému kraji

mp3 | |

2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 455 v k. ú. Těšnovice

mp3 | |

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1433/2 v k. ú. Zlámanka

mp3 | |

2/8 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/19 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |