Audio ZMK 29.1. 2015

Schválení programu

mp3 | |

Složení návrhové komise

mp3 | |

Směna pozemku p. č. 503 a p. č. 504 v k.ú. Vážany

mp3 | |

Zřízení věcných břemen - služebnosti inženýrských sítí

mp3 | |

Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2015

mp3 | |

Rozpočtová opatření na rok 2015

mp3 | |

Různé

mp3 | |

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

Interpelace

mp3 | |