Audio ZMK 28.5. 2015

1.1 Schválení programu zasedání VII. ZMK

mp3 | |

1.2. Složení návrhového výboru

mp3 | |

2.1 Nabytí pozemku parc. č. 286/5 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR - ÚZSVM

mp3 | |

2.2 Nabytí pozemků parc. č. 1578/2, parc. st.č. 5429 a 5430 v k. ú. Kroměříž vlastnictví ČR- ÚZSVM

mp3 | |

2.3 Úplatné nabytí parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – ÚZSVM (schválení kupní ceny)

mp3 | |

2.4 Nabytí id. 8/20 pozemku parc. č. 34 v k. ú. Postoupky

mp3 | |

2.5 Nabytí pozemků v k. ú. Kotojedy a v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje

mp3 | |

2.6 Změna nájemce jednotek č. 3345/1 a 3345/10 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži a v převodu jednotek

mp3 | |

2.7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2869/4 a 2869/7 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

3.1 Členství ve Svazu měst a obcí České republiky

mp3 | |

3.2 Odpis pohledávky p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže

mp3 | |

3.3 Uzavření dohody o splátkách

mp3 | |

3.4 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže

mp3 | |

3.5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

4.1 Zpráva o činnosti Výboru pro územní plánování

mp3 | |

4.2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2015

mp3 | |

4.3 Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

mp3 | |

4.4 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | |

4.5 Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2014

mp3 | |

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6. Interpelace

mp3 | |