Audio ZMK 28. 6. 2018

1/1 Schválení programu XXXVII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Schválení návrhového výboru ZMK

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 690/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 55/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

mp3 | |

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 870/42 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Prodej id. 3/16 pozemku parc. č. 5598/36 v k. ú. Svatý Štěpán

mp3 | |

2/5 Bezúplatné nabytí id. 2/45 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž

mp3 | |

2/6 Nabytí pozemků parc. č. 658/17 a parc. č. 659/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/7 Nabytí id. 1/2 pozemků parc. č. 130/2 a parc. č. 658/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/8 Změna v bodě VII. v usnesení z XXXI. zasedání ZMK konaného 30. 11. 2017

mp3 | |

2/9 Zrušení bodu III. z XXVII. ZMK, z 3. října 2013 a bodu X. v usnesení z XX. ZMK z 1. září 2016

mp3 | |

2/10 Podání žádosti o převod podílů na pozemcích v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví města Kroměříže

mp3 | |

2/10 Podání žádosti o převod podílů na pozemcích v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví města Kroměříže

mp3 | |

2/11 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži

mp3 | |

2/12 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Vladimírou Roubínkovou

mp3 | |

2/13 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a B G Proink, s.r.o.

mp3 | |

3/1 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže

mp3 | |

3/2 Schválení dotací - II. výzva 2018

mp3 | |

3/3 Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2017

mp3 | |

3/4 Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2017

mp3 | |

3/5 Závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko za rok 2017

mp3 | |

3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

mp3 | |

4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.2/2018

mp3 | |

4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2018

mp3 | |

4/6 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem vícemístného vozidla s plošinou

mp3 | |

4/7 Stanovení počtu členů ZMK pro volební období 2018 - 2022

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |