Audio ZMK 28. 1. 2016

1/1 Schválení programu XIV. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Nabytí části pozemku parc. č. 587/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/2 Úplatné nabytí parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – ÚZSVM

mp3 | |

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | |

4/2 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod

mp3 | |

4/3 Nominace kandidáta na Osobnost roku 2015 ve Zlínském kraji

mp3 | |

4/4 Zmocnění Mgr. Petra Sedláčka k účasti na Shromáždění vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Zachar

mp3 | |

Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Komenského

mp3 | |

Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Oskol

mp3 | |

Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ U Sýpek

mp3 | |

Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Zámoraví

mp3 | |

Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Slovan

mp3 | |