Audio ZMK 26. 2. 2015

Schválení programu

mp3 | |

Složení návrhové komise

mp3 | |

Prodej domu č. p. 1413 na Kojetínské ulici v Kroměříži

mp3 | |

Nabytí pozemků v k. ú. Postoupky

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2353/15 v k.ú. Kroměříž

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3179/7 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2372 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

Změna nájemce bytové jednotky a garáže v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži a změna v převodu jednotek

mp3 | |

Zřízení věcných břemen - služebností inženýrských sítí

mp3 | |

Předfinancování projektu "Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži"

mp3 | |

Schválení splátkového kalendáře

mp3 | |

Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP - Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži, včetně výměny zdroje vytápění

mp3 | |

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | |

Žádost Aeroklubu Kroměříž o podporu žádosti o státní dotaci

mp3 | |

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

mp3 | |

Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2014 a zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci za rok 2014

mp3 | |

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

Interpelace

mp3 | |