Audio ZMK 26. 11. 2015

1/1 Schválení programu XII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3297/9 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Prodej částí pozemku parc. č. 420/1, 3096/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Staženo

mp3 | |

2/5 Nabytí veřejného osvětlení v k. ú. Trávník

mp3 | |

2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - parc. č. 234/3 v k. ú.Kroměříž

mp3 | |

2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci- parc. č. 1578/2 v k. ú.Kroměžíž

mp3 | |

3/1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

mp3 | |

3/2 Žádost o finanční návratnou výpomoc - Fond ohrožených dětí

mp3 | |

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

3/4 Zrušení Správy majetku města Kroměříže, p. o.

mp3 | |

3/5 Žádost o zařazení dokončené investice "Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži" do majetku Sociálních služeb města Kroměříže

mp3 | |

3/6 Rozpočtové opatření - změna využití účelové dotace

mp3 | |

4/1 Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace a Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace

mp3 | |

4/2 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

mp3 | |

4/3 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže na pořízení vybavení k ochraně sbírkových předmětů Arcibiskupského zámku

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |