Audio ZMK 25.3.2015

Schválení programu

mp3 | |

Složení návrhového výboru

mp3 | |

Nabytí pozemku v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

Zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí

mp3 | |

Žádost Kroměřížských technických služeb, s. r. o., o poskytnutí ručení pro úvěr KTS, s.r.o.

mp3 | |

Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji

mp3 | |

Přidělení dotací z Programu regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro rok 2015

mp3 | |

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

mp3 | |

Složení osadních výborů v místních částech města Kroměříže a volba předsedů osadních výborů

mp3 | |

Návrh na udělení pamětní medaile města Kroměříže za 50 dárcovství krve

mp3 | |

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

Interpelace

mp3 | |