Audio ZMK 25. 3. 2015

 • Schválení programu

 • Složení návrhového výboru

 • Nabytí pozemku v k. ú. Vážany u Kroměříže

 • Zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí

 • Žádost Kroměřížských technických služeb, s. r. o., o poskytnutí ručení pro úvěr KTS, s.r.o.

 • Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji

 • Přidělení dotací z Programu regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro rok 2015

 • Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 • Složení osadních výborů v místních částech města Kroměříže a volba předsedů osadních výborů

 • Návrh na udělení pamětní medaile města Kroměříže za 50 dárcovství krve

 • Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • Interpelace