Audio ZMK 23. 3. 2017

 • 1/1 Schválení programu XXV. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Minimální ceny za prodej pozemků v majetku města Kroměříže

 • 2/2 Protinávrh - Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. , Kroměříž

 • 2/2 Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. , Kroměříž

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2701/9 a 3188/10 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Bulhary

 • 2/6 Prodej části pozemku parc. č. 3656/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/7 Nabytí části pozemku parc. č. 107/2 v k. ú. Těšnovice z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s.

 • 2/8 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

 • 2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR - ÚZSVM a městem Kroměříž (kaplička Štěchovice)

 • 2/10 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR - ÚZSVM a městem Kroměříž (parc. č. 1641/7 v k. ú. KM)

 • 2/11 Plánovací smlouva mezi Denisou Baďurovou, Simonou a Petrem Židlíkem, Lumírem Topičem a Cargo Freight, s.r.o. a městem Kroměříž

 • 2/12 Protinávrh - Pojmenování nových ulic

 • 3/1 Rozdělení dotací - I. výzva 2017

 • 3/2 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

 • 3/3 Dotace 2017 z MPSV pro Sociální služby

 • 3/4 Program regenerace MPR pro rok 2017

 • 3/5 Schválení odměny Mgr. Radku Vondráčkovi - neuvolněnému členu Zastupitelstva města Kroměříže

 • 3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

 • 4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2017

 • 4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2017

 • 4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.3/2017

 • 4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.4/2017

 • 4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2017

 • 4/6 Delegování zástupce města Kroměříže na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž

 • 4/7 Návrh na ocenění Mgr. Jarmily Brožíkové

 • 4/8 Návrh na ocenění p. Jiřiny Mrázové a p. Jiřího Lisého

 • 4/9 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž za rok 2016 a Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2016

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace