Audio ZMK 22. 3. 2018

 • 1/1 Schválení programu XXXV. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/73 v KU Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v KU Kroměříž

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 39, 268/1 a 328/1 v KU Drahlov u Jarohněvic

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1400/3 a 1400/4 v KU Kroměříž

 • 2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/2 v KU Kroměříž

 • 2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v KU Kroměříž

 • 2/7 Prodej pozemku st. parc. č. 1789/6 v KU Kroměříž

 • 2/8 Prodej pozemku parc. č. 2762/5 v KU Kroměříž

 • 2/9 Změna v bodě IX. v usnesení z XXXII. zasedání ZMK konaného 21. 12. 2017 ( nabytí pozemku parc. č. 64/27 v KU Kotojedy)

 • 2/10 Nabytí pozemku parc. č. 184/11 v KU Trávník

 • 2/11 Nabytí ideální 1/2 pozemku parc. č. 1590/2 v KU Kroměříž z vlastnictví ČR- ÚZSVM

 • 2/12 Nabytí pozemku parc. č. 282/9 v KU Bílany z vlastnictví ČR- ÚZSVM

 • 2/13 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3346/10 v domě č. pop. 3345, 3346 na ulici Talichova v Kroměříži

 • 2/14 Plánovací smlouva

 • 3/1 Žádost o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

 • 3/2 Spolek BISON – Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

 • 3/3 Program regenerace MPR pro rok 2018

 • 3/4 Spolupráce Kroměříž - Ružomberok, žádost o dotaci z Fondu malých projektů

 • 3/5 Zajištění realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II“

 • 3/6 Schválení dotací - I. výzva 2018

 • 3/7 Souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení

 • 3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

 • 4/1 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž za rok 2017 a Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2017

 • 4/2 Změna ve složení osadního výboru ve Zlámance

 • 4/3 Doplnění programu na řádnou valnou hromadu společnosti VAK Kroměříž, a. s. - volba nového člena představenstva

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace