Audio ZMK 22.12.2016

1/1 Schválení programu XXIII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 414/3 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 1087/2 v k. ú. Bulhary

mp3 | |

2/3 Nabytí pozemků parc. č. 820/2, 820/6, 820/8, 820/9, 690/6 a 690/23 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1/10 v k. ú. Trávník

mp3 | |

2/5 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost manželů Adami)

mp3 | |

2/6 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost Bc. Kalincové)

mp3 | |

2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 a pozemku parc. č. 414/6 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/8 Žádost o zrušení předkupního práva - Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o.

mp3 | |

3/1 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017

mp3 | |

3/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2016 o místních poplatcích

mp3 | |

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

3/4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2017

mp3 | |

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5//2008

mp3 | |

4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2008

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |