Audio ZMK 22. 12. 2016

 • 1/1 Schválení programu XXIII. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Prodej části pozemku parc. č. 414/3 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 1087/2 v k. ú. Bulhary

 • 2/3 Nabytí pozemků parc. č. 820/2, 820/6, 820/8, 820/9, 690/6 a 690/23 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1/10 v k. ú. Trávník

 • 2/5 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost manželů Adami)

 • 2/6 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost Bc. Kalincové)

 • 2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 a pozemku parc. č. 414/6 v k. ú. Kroměříž

 • 2/8 Žádost o zrušení předkupního práva - Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o.

 • 3/1 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017

 • 3/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2016 o místních poplatcích

 • 3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 3/4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2017

 • 4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5//2008

 • 4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2008

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace