Audio ZMK 21. 12. 2017

10
led

1/5 Složení slibu Mgr. Tomáše Opatrného

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

1/6 Schválení odměny Mgr. Tomáši Opatrnému

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/1 Prodej pozemku parc. č. 94 v k. ú. Trávník

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/2 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 48/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/5 Nabytí pozemku parc. č. 64/27 v k. ú. Kotojedy

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 a budovy č. pop. 132 v k. ú. Trávník

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

2/7 Plánovací smlouva mezi ZLS reality a.s. a městem Kroměříž

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/1 Dopravní automobil Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.10/2017 o místních poplatcích

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/3 Odměny neuvolněným členům ZMK

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/4 Příspěvky členům ZMK

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/5 Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu - Osudová výročí roku 2018

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/6 Žádost o zrušení smluvní pokuty

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/8 Rozpočet města Kroměříže na rok 2018 - 1. část

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

3/8 Rozpočet města Kroměříže na rok 2018 - 2. část

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

1/1 Schválení programu XXXII. zasedání ZMK

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

1/3 Složení mandátového výboru

mp3 | 10. 1. 2018 |

10
led

1/4 Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby Mgr. Tomáše Opatrného

mp3 | 10. 1. 2018 |