Audio ZMK 20. 4. 2016

28
dub

1/1 Schválení programu XVII. zasedání ZMK

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 115/1 v k. ú. Bílany

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 688/14 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

2/3 Protinávrh - Prodej pozemku parc. č. 300/3 v k. ú. Miňůvky

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

2/4 Prodej částí pozemku parc. č. parc. č. 2777/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

2/5 Prodej budovy vodojemu na pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

3/1 Rozdělení dotací I. výzva 2016

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

4/1 Protinávrh - Pojmenování nové ulice v lokalitě Dolních Zahrad

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

4/2 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 494 51 871

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

4/3 Změna ve složení Výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

4/4 Návrh na ocenění Jany Štěpánové

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

4/5 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž za rok 2015 a Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2015

mp3 | 28. 4. 2016 |

28
dub

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 28. 4. 2016 |