Audio ZMK 2. 2. 2017

 • 1/1 Schválení programu XXIV. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Prodej pozemku parc. č. 1565/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Prodej části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy

 • 2/5 Nabytí umělého osvětlení a časomíry na fotbalovém stadionu v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Zrušení části bodu č. XIII. v usnesení z XXVIII. ZMK konaného 10. 09. 2009 - zveřejnění záměru prodeje lesních pozemků v k. ú. Bařice

 • 3/1 Vyjádření k rozvojovému záměru na rok 2018 - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín

 • 3/2 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 - Dětské centrum Zlín, p. o.

 • 3/3 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti STROP, o.p.s. - odborné sociální poradenství

 • 3/4 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Střediska rané péče EDUCO Zlín, z. s. - raná péče

 • 3/5 Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Za sklem, o. s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • 3/6 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Společnosti Podané ruce o.p.s. - odborné sociální poradenství

 • 3/7 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Podané ruce o.p.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kroměříž

 • 3/8 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 - Oblastní charita Kroměříž - pečovatelská služba

 • 3/9 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Oblastní charity Kroměříž, vznik nové sociální služby - sociální rehabilitace

 • 3/10 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. - odlehčovací služba

 • 3/11 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. - podpora samostatného bydlení

 • 3/12 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže p. o. - sociálně terapeutické dílny

 • 3/13 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže

 • 4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

 • 4/2 Informativní zpráva – odpověď na dopis Paraodboru Aeroklubu Kroměříž

 • 4/3 Vzdání se Mgr. Radka Vondráčka funkce místostarosty

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace