Audio ZMK 2. 2. 2017

02
úno

1/1 Schválení programu XXIV. zasedání ZMK

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

2/1 Prodej pozemku parc. č. 1565/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

2/5 Nabytí umělého osvětlení a časomíry na fotbalovém stadionu v k. ú. Kroměříž

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

2/6 Zrušení části bodu č. XIII. v usnesení z XXVIII. ZMK konaného 10. 09. 2009 - zveřejnění záměru prodeje lesních pozemků v k. ú. Bařice

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/1 Vyjádření k rozvojovému záměru na rok 2018 - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/2 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 - Dětské centrum Zlín, p. o.

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/3 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti STROP, o.p.s. - odborné sociální poradenství

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/4 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Střediska rané péče EDUCO Zlín, z. s. - raná péče

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/5 Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Za sklem, o. s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/6 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Společnosti Podané ruce o.p.s. - odborné sociální poradenství

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/7 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Podané ruce o.p.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kroměříž

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/8 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 - Oblastní charita Kroměříž - pečovatelská služba

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/9 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Oblastní charity Kroměříž, vznik nové sociální služby - sociální rehabilitace

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/10 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. - odlehčovací služba

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/11 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. - podpora samostatného bydlení

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/12 Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže p. o. - sociálně terapeutické dílny

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

3/13 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

4/2 Informativní zpráva – odpověď na dopis Paraodboru Aeroklubu Kroměříž

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

4/3 Vzdání se Mgr. Radka Vondráčka funkce místostarosty

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 2. 2. 2017 |

02
úno

6 Interpelace

mp3 | 2. 2. 2017 |