Audio ZMK 18. 2. 2016

1/1 Schválení programu XV. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

mp3 | |

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 964/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Prodej id. 1/9 pozemků parc. č. 727/2 a 727/3 v k. ú. Trojanovice

mp3 | |

2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 1075/3 a 3273/1 v k. ú.Kroměříž

mp3 | |

2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 512 v k. ú. Miňůvky

mp3 | |

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 207/2 a 208 v k. ú. Postoupky

mp3 | |

2/8 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/9 Nabytí pozemků parc. č. 1578/29 a 1578/33 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/10 Zrušení usnesení z IX. zasedání ZMK - prodej části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/11 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – parc. č. 286/5 v k. ú. Postoupky

mp3 | |

2/12 Uzavření smluv o bezúplatném převodu mez ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – parc. č. 268/7, 268/11 a 268/13 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/13 Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM na ulici Moravská

mp3 | |

2/14 Změna budoucího kupujícího bytové jednotky č. 3274/13 na ulici Talichova v Kroměříži

mp3 | |

2/15 Úplatné nabytí pozemků a budov v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | |

3/1 Výměna výtahů v domovech pro seniory - žádost o dotaci

mp3 | |

3/2 Projekty prevence kriminality Města Kroměříže pro rok 2016

mp3 | |

3/3 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru společnosti Raná péče Educo Zlín z.s.

mp3 | |

3/4 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru Společnosti Podané ruce o.p.s.

mp3 | |

3/5 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín

mp3 | |

3/6 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru Oblastní charity Kroměříž – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

mp3 | |

3/7 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru pro Sociální služby města Kroměříže, p.o.

mp3 | |

3/8 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru pro Sociální služby města Kroměříže, p.o.

mp3 | |

3/9 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru pro Sociální služby města Kroměříže, p.o.

mp3 | |

3/10 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

4/1 Návrh na udělení stříbrné pamětní medaile

mp3 | |

4/2 Cena města Kroměříže

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

Interpelace

mp3 | |