Audio ZMK 17. 3. 2016

01
dub

1/1 Schválení programu XVI. zasedání ZMK

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/19 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

2/3 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž, v lokalitě u Šlajzy

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

2/4 Prodej pozemků parc. č. 2200/36, 2089/23, 2089/24, 2089/25 a 2089/78 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

2/5 Plánovací smlouva – mezi TRASKO, a.s. a městem Kroměříž

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

2/6 Plánovací smlouva – mezi Bc. Vendulou a Jakubem Pecinovými a městem Kroměříž

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

3/1 Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPZ /Operační programu Zaměstnanost/ - č. výzvy 03_15_033

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

3/2 Program regenerace MPR pro rok 2016

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

3/3 Protinávrh - Příplatek na úpravu zevnějšku oddávajícím

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

3/4 Vzdání se práva k pohledávce města

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

4/1 Změna zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s.

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 1. 4. 2016 |

01
dub

6 Závěr

mp3 | 1. 4. 2016 |