Audio ZMK 17. 12. 2015

 • 1/1 Schválení programu XIII. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice

 • 2/2 Prodej pozemku parc. č. 3140/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kroměříž

 • 2/4 Dohoda o narovnání za pronájem pozemků v k. ú. Lutopecny

 • 2/5 Nabídka společnosti Rovina Group a. s. na prodej nemovitostí

 • 3/1 Dohoda o vyrovnání s Ing.Kuchařem

 • 3/2 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016

 • 3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • 3/4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2016

 • 4/1 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže