Audio ZMK 17. 12. 2015

1/1 Schválení programu XIII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice

mp3 | |

2/2 Prodej pozemku parc. č. 3140/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kroměříž

mp3 | |

2/4 Dohoda o narovnání za pronájem pozemků v k. ú. Lutopecny

mp3 | |

2/5 Nabídka společnosti Rovina Group a. s. na prodej nemovitostí

mp3 | |

3/1 Dohoda o vyrovnání s Ing.Kuchařem

mp3 | |

3/2 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016

mp3 | |

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

3/4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

4/1 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |