Audio ZMK 1.10. 2015

1/1 Schválení programu X. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2769/1

mp3 | |

2/2 Prodej pozemků ve vnitrobloku na ulici Kotojedská v Kroměříži

mp3 | |

2/3 Zřízení věcného břemene - služebnosti pro město Kroměříž ( Rekultivace skládky Lutopecny)

mp3 | |

3/1 Žádost Hortus Moraviae o. s. o příspěvek na náklady na odborné posudky EIA Těšnovice

mp3 | |

3/2 Program regenerace MPR pro rok 2016

mp3 | |

3/3 Odstoupení od projektu - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž

mp3 | |

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

4/1 Podnět k pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž

mp3 | |

4/2 Vyhodnocení přínosu členství města Kroměříže v organizacích, jejichž je členem

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |