Audio ZMK 1. 9. 2016

 • 1/1 Schválení programu XX. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Akcionářská dohoda - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 • 2/2 Směna nemovitostí mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s.

 • 2/3 Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch areálu „Čápka“

 • 2/4 Staženo

 • 2/5 Staženo

 • 2/6 Zrušení části bodu č. IV. v usnesení z XXV. ZMK konaného 27. 06. 2013 - zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 na ulici Rostislavova

 • 2/7 Směna pozemků v k. ú. Postoupky

 • 2/8 Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže

 • 2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Kotojedy

 • 2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 včetně budovy č. pop. 132 v k. ú. Trávník

 • 2/11 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž

 • 2/12 Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 v k. ú. Kroměříž – schválení kupní ceny

 • 2/13 Nabytí části chodníku na pozemku parc. č. 3271/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/14 Nabytí id. 3/45 pozemku stpč. 415 a budovy bez č. pop., v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

 • 2/15 Nabytí pozemků parc. č. 3132/15 a 1641/7 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

 • 2/16 Změna v převodu nebytové jednotky č. 3338/13 v domě č. pop. 3338

 • 3/1 Žádost NPÚ o poskytnutí finančního příspěvku

 • 3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 3/3 Žádost o dotaci - rekonstrukce chladícího zařízení strojovny zimního stadionu

 • 4/1 Žádost spolku Moravští madrigalisté o ocenění členů sboru

 • 4/2 Oznámení přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži o vzdání se funkce

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace