Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012672


Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 30. 6. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023


Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 89 999 199,19 Kč
Dotace EU: 26 999 759,75 Kč
Dotace SR: 10 799 903,90 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 52 199 535,54 Kč

Cíle projektu

Snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

 

„Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“ je spolufinancován Zlínským krajem.

Kontaktní osoba