Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče

Budova A

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče plní funkci jakéhosi strážce Genia loci Kroměříže, jehož posláním je dohlížet nad jedinečností a atraktivitou města, rovnováhou mezi památkovou ochranou a kvalitním současným životem, rovnováhou mezi péčí o odkaz našich předků a zdravě progresivním rozvojem cestovního ruchu. V oblasti kultury odbor funguje jako koordinátor kulturních a společenských aktivit na území města, je partnerem pro pořadatele, spolky a sdružení, zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím města – Domu kultury v Kroměříži a Knihovně Kroměřížska, které také metodicky vede. V oblasti cestovního ruchu odbor funguje jako marketingová agentura zodpovědná za propagaci města v oblasti cestovního ruchu a výkon destinačního managementu. Koordinuje a realizuje zahraniční spolupráci Kroměříže, vč. spolupráce s partnerskými městy v oblasti kultury a cestovního ruchu. Součástí odboru je oddělení státní památkové péče, které v souladu s platnou legislativou zajištuje výkon státní správy na úseku státní památkové péče.

Úplný přehled činností odboru najdete v organizačním řádu.