Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče

Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče sestává z odd. státní památkové péče a dále se zabývá činnostmi z oblasti kultury a cestovního ruchu, mezi které patří např. administrace dotací z rozpočtu města na projekty v oblasti kultury, zajištění propagace města v oblasti cestovního ruchu, koordinace a zabezpečení realizace zahraniční spolupráce města vč. spolupráce  s partnerskými městy v oblasti kultury a cestovního ruchu, spolupráce se spolky a soubory v oblasti kultury atd. Odd. státní památkové péče pak zabezpečuje výkon státní správy dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Úplný přehled činností odboru najdete v organizačním řádu.

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení státní památkové péče