Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

Podrobný postup procesu je uveden na webových stránkách Ministerstva kultury.

Procesy upravující nakládání s památkovým fondem

Co k tomu potřebuji?

  • Před podáním žádosti o závazné stanovisko na MěÚ vlastník kontaktuje restaurátora, který za úhradu zpracuje restaurátorský záměr opravy kulturní památky.
  • Podat vyplněný formulář žádosti o Závazné stanovisko k restaurování a restaurátorský záměr a doklad o vlastnictví kulturní památky.