Vývoz vozidla do zahraničí

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel 

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

 

 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • evidenční kontrola (ne starší 30 dnů)
Poplatky:
 • za 1 ks registrační značky 200,- Kč
 • změna 50,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby