Odbor služeb

Do kompetencí odboru služeb spadá dohled nad většinou veřejných služeb, které kroměřížská radnice svým občanům poskytuje. Má na starosti celoroční údržbu veřejných ploch, městské zeleně, místních komunikací a chodníků, ale také veřejných sportovišť, dětských koutků, pískovišť, veřejného osvětlení či městského mobiliáře, jako jsou lavičky či odpadkové koše. Odbor služeb vydává souhlas k záboru veřejného prostranství a vykonává správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Odbor služeb také dohlíží nad bezproblémovou komunikaci s Kroměřížskými technickými službami a společností Biopas, která ve městě zajišťuje svoz domovního odpadu a provoz sběrného dvora.

Úplný přehled činností Odboru správy majetku města a služeb najdete v organizačním řádu.

   

 

 

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)