Odbor služeb

Budova B

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Do kompetencí odboru služeb spadá dohled nad většinou veřejných služeb, které kroměřížská radnice svým občanům poskytuje. Má na starosti celoroční údržbu veřejných ploch, městské zeleně, místních komunikací a chodníků, ale také veřejných sportovišť, dětských koutků, pískovišť, veřejného osvětlení či městského mobiliáře, jako jsou lavičky či odpadkové koše. Odbor služeb vydává souhlas k záboru veřejného prostranství a vykonává správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Odbor služeb také dohlíží nad bezproblémovou komunikaci s Kroměřížskými technickými službami a společností Biopas, která ve městě zajišťuje svoz domovního odpadu a provoz sběrného dvora.

Úplný přehled činností Odboru správy majetku města a služeb najdete v organizačním řádu.