Místní poplatek za užívání veřejného prostranství nebo zvláštní užívání místní komunikace

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu.

Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Tento poplatek se hradí nezávisle na finančních nárocích vlastníka pozemku (pronájem, výpůjčka atd.). Tedy vedle platby nájmu, případně i pokud vlastník pozemku tento pozemek poskytne jinému uživateli zdarma, místní poplatek se za vyjmenované způsoby užití hradit musí.

Co k tomu potřebuji?

Oznámení k přiznání poplatku za užívání veřejného prostranství lze podat písemně na předtištěném formuláři.

Kontaktní osoby

  1. S

    Jana Skácelová, DiS.

    zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání