Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor investic

Odbor investic zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací investičních akcí města a vybraných oprav majetku města. Investice jsou základním stavebním kamenem pro rozkvět Kroměříže. Díky činnostem odboru investic dostávají plány reálnou podobu ke spokojenosti občanů a návštěvníků.

Součástí odboru jsou dvě oddělení, které vykonávají činnosti pouze v samostatné působnosti.

Oddělení přípravy a realizace investic

Vykonává komplexní činnost přípravy stavby od jejího zadání po nabytí právní moci stavebního povolení a zajištění projektové dokumentace pro provádění stavby a navazující zahájení stavební činnosti až po její kolaudaci a předání uživateli, včetně kontrolní činnosti v průběhu realizace stavby. Vyhledává a zajišťuje vhodné možnosti zajištění vícezdrojového financování pro akce stavebního a technického charakteru ve své gesci.

Oddělení veřejných zakázek

Plní roli veřejného zadavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek, zajišťuje celý průběh zadání, vyhodnocení a ukončení zadávacího řízení podle interní předpisu města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zákona o veřejných zakázkách. Připravuje materiál ke schválení výsledku zadávacího řízení v orgánech města včetně příloh, vede evidenci veřejných zakázek.

Při výkonu svých činností obě oddělení využívají kromě vnitřních předpisů také platné znění stavebního zákona včetně souvisejících prováděcích vyhlášek a doplňujících předpisů, ustanovení norem (ČSN) a předpisů je nahrazujících či doplňujících včetně platného znění zákona o zadávání veřejných zakázek. Při zajišťování úkolů postupují přiměřeně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích.

Úplný přehled činností Odboru investic najdete v organizačním řádu.

 

 

 

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení veřejných zakázek
Oddělení přípravy a realizace investic