Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se skládá ze dvou oddělení:

  • oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • oddělení sociální práce

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Kroměříž, a to dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Oddělení sídlí na adrese: 1. máje 3191, Kroměříž – budova C.

Oddělení sociální práce zajišťuje pomoc a poradenství osobám, které se nacházejí v nepříznivých životních situacích, vykonává funkci sociálního kurátora, zabývá se výkonem opatrovnictví osob, kterým bylo město Kroměříž ustanoveno veřejným opatrovníkem a ustanovuje zvláštního příjemce důchodu.

Oddělení sídlí na adrese: 1. máje 533, Kroměříž – budova D.

Mimo tato oddělení působí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví také: 

  • správce rozpočtu odboru
  • pracovník vykonávající agendu spojenou s výdejem receptů a žádanek určených k předepisování léčivých přípravků obsahující omamné nebo psychotropní látky
  • koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Kroměříž
  • pracovník vykonávající agendu dle Zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spojenou s výkonem sociálních pohřbů.

Cílem komunitního plánování je udržet a rozvíjet efektivní systém fungování sociálních služeb v SO ORP Kroměříž s využitím dostupných zdrojů. Výstupem komunitního plánování je komunitní plán, který odpovídá místním podmínkám, potřebám a stanoví cíle a priority rozvoje sociálních služeb v SO ORP Kroměříž.

Pracoviště koordinátora komunitního plánování se nachází na adrese: 1. máje 533, Kroměříž – budova D.

Úplný přehled činností Odboru sociálních věcí a zdravotnictví najdete v organizačním řádu.

  

Budova C

Adresa:

1. máje 3191, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení sociální práce