Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor kancelář úřadu

 

Odbor kancelář úřadu je důležitou organizační složkou městského úřadu a řeší zejména manažerské záležitosti chodu instituce a další provozní záležitosti úřadu včetně krizového řízení či bezpečnosti práce atd. 

Součástí odboru kancelář úřadu je oddělení podpory řízení úřadu, oddělení  spisové  služby a oddělení provozní  správy. Odbor kancelář úřadu vede centrální evidenci veškerých došlých a vydaných písemností jednotlivých odborů MěÚ, třídí došlou korespondenci a denně zabezpečuje styk s hlavní poštou v Kroměříži. Zabezpečuje informovanost občanů prostřednictvím úřední desky MěÚ. Provádí archivaci, vyřazování a skartaci písemností MěÚ. Plní úkoly v oblasti  krizového řízení a BOZP, PO, CO. Zajišťuje vnitřní správu MěÚ podle rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Kroměříže a zpracování podkladů likvidace rozpočtovaných výdajů. Vede systematickou evidenci majetku města Kroměříže vedeného na odboru kancelář úřadu, včetně inventarizace tohoto majetku. Zajišťuje péči o majetek města sloužící pro vnitřní činnost MěÚ, a to jeho údržbu a úklid.  Dále zabezpečuje autodopravu  pro vedení města a zaměstnance.

Úplný přehled činností Kanceláře úřadu najdete v organizačním řádu.

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení podpory řízení úřadu
Oddělení spisové služby
Oddělení provozní správy
Úsek právní