Odbor kancelář úřadu

 

Odbor kancelář úřadu je důležitou organizační složkou městského úřadu a řeší zejména manažerské záležitosti chodu instituce a další provozní záležitosti úřadu včetně krizového řízení či bezpečnosti práce atd. 

Součástí odboru kancelář úřadu je oddělení organizace a řízení úřadu. Oddělení organizace a řízení úřadu zahrnuje sekretariát, krizové řízení a BOZP, oblast podpory řízení a oblast provozní a hospodářské správy.  Vede centrální evidenci veškerých došlých a vydaných písemností jednotlivých odborů MěÚ, třídí došlou korespondenci a denně zabezpečuje styk s hlavní poštou v Kroměříži. Zabezpečuje informovanost občanů prostřednictvím úřední desky MěÚ. Provádí archivaci, vyřazování a skartaci písemností MěÚ. Zajišťuje vnitřní správu MěÚ podle rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Kroměříže a zpracování podkladů likvidace rozpočtovaných výdajů. Vede systematickou evidenci majetku města Kroměříže vedeného na odboru kancelář úřadu, včetně inventarizace tohoto majetku.

Úplný přehled činností Kanceláře úřadu najdete v organizačním řádu.

 

 

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení organizace a řízení úřadu
Sekretariát
Pracoviště krizového řízení a BOZP, PO, CO
Oblast podpory řízení
Oblast provozní a hospodářské správy
Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace