Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky

Životní situace se týká výdeje nových tabulek registrační značky za ztracené, zničené, poškozené nebo odcizené.

Příslušnost:

kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

 

 

Co k tomu potřebuji?

 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky - v případě poškození
 • popřípadě plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
Poplatek:
 • za 1 RZ je 200Kč, tedy za osobní automobil 400Kč.
 • za změnu 50,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby