Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky

Životní situace se týká výdeje nových tabulek registrační značky za ztracené, zničené, poškozené nebo odcizené.

Příslušnost:

kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník 
  • provozovatel
  • osoba zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem

 

 

Co k tomu potřebuji?

  • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
  • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
  • Ohlášení věci na policii (v případě odcizení)
  • Poškozené, příp. zbylé tabulky registrační značky
  • Osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz

  Poplatky:
   • za 1 ks tabulky s RZ …. 200,- Kč (jeden automobil 400,- Kč)
   • za změnu ….. 50,- Kč
  Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

  Formuláře ke stažení

  Osoby