Zápis NETECHNICKÉ změny v registru silničních vozidel

Jedná se o úkon, kterým se změní údaj zapisovaný v registru vozidel a v registračních dokladech vozidla. Jedná se například: změna adresy trvalého nebo povoleného pobytu, změna sídla podnikání, změna příjmení, změna barvy atd.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
  • osoba zmocněná vlastníkem
  • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel
  • Doklad totožnosti v originále
  • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
  • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
  • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
Poplatek: 50 Kč za každou změnu.

Formuláře ke stažení

Osoby