Výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení
Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.
Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
 

Co k tomu potřebuji?

  • žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení,    
  • doklad totožnosti    
  • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

Formuláře ke stažení

Osoby