Registrační značka na přání

Životní situace se týká přidělení registrační značky na přání k vozidlu vedenému v registru silničních vozidel nebo rezervace registrační značky na přání pro vozidla neregistrovaná v ČR - nová vozidla, vozidla ze zahraničí (rezervace trvá max. 6 měsíců od podání žádosti).

Forma registrační značky na přání:

  • kombinace čísel a velkých písmen latinské abecedy (zakázaná písmena: Q, G, W, O, CH)
  • pro osobní a nákladní vozidla 8 znaků, z toho min. 1 číslo
  • motorky 7 znaků z toho minimálně 1 číslo
  • mopedy 5 znaků z toho minimálně 1 číslo

Příslušnost: žádost o přidělení registrační značky na přání lze podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník
  • osoba zmocněná vlastníkem 
  • provozovatel se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

Poplatek:
  • 5000,- Kč za 1 tabulku (za vozidlo 10 000,- Kč)
  • 500,- Kč za rezervaci
Formulář je k dispozici na registru vozidel

Osoby