Přihlášení vozidla do registru

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen "žadatel"). Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem (ověřená plná moc)
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

Nové vozidlo nebo vozidlo vystavené na základě COC listu
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - formulář je třeba vytisknout na A3
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz) nebo COC list
 • Nabývací titul (kupní smlouva, faktura)
 • popřípadě: ověřená plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • Platná zákonná pojistka
Dovoz
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (Velký technický průkaz)
 • Nabývací titul (kupní smlouva, faktura)
 • EVIDENČNÍ KONTROLA (ne starší 30 dnů), příp. Protokol o technické prohlídce PŘED REGISTRACÍ
 • popřípadě: ověřená plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • Platná zákonná pojistka
 • k vyplnění technického průkazu je zákazník povinen doložit údaje věrohodným způsobem (STK, akredit, původní doklady)
Převod na dalšího provozovatele/vlastníka
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - formulář je třeba vytisknout na A3
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Evidenční kontrola (ne starší 30 dnů)
 • popř.: ověřená plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • Platná zákonná pojistka
Poplatky:
 • motocykl do 50 cm3………………………….… 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3 …………………………..500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ………800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně … 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti ………. .700,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby