Duplikát technického průkazu

Životní situace se týká výdeje nového technického průkazu za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený.

Příslušnost:

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
  • osoba zmocněná vlastníkem
  • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu 
  • Doklad totožnosti v originále
  • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) v případě jeho poškození
  • Osvědčení o registraci vozidla část I (malý technický průkaz)
  • Souhlas vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele vozidla
  • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
Poplatek: 100 Kč

Formuláře ke stažení

Osoby