Audio ZMK 7. 5. 2019

15
kvě

1/1 Schválení programu VI. zasedání ZMK

mp3 | 15. 5. 2019 |

15
kvě

1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení z VI. zasedání ZMK

mp3 | 15. 5. 2019 |

15
kvě

2 Delegování členů představenstva a dozorčí rady VAK Kroměříž, a. s. - řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

mp3 | 15. 5. 2019 |

15
kvě

3 Zmocnění zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o.

mp3 | 15. 5. 2019 |

15
kvě

4 Různé

mp3 | 15. 5. 2019 |