Audio ZMK 2. 7. 2021

 • 1 a 2 Zahájení a ustanovení mandátové komise

 • 3 Ověření platnosti volby členů zastupitelstva

 • 4 a 5 Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města

 • 6 Schválení programu zasedání zastupitelstva města

 • 7 Schválení jednacího řádu

 • 8 Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva

 • 9 Ustanovení a složení volební a návrhové komise

 • 10 Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města

 • 11 Určení počtu členů rady města

 • 12 Určení výborů zastupitelstva

 • 13 Určení počtu členů výborů

 • 14 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

 • 15 Volba starosty

 • 16 Projev nově zvoleného starosty

 • 17 Volba místostarostů

 • 18 Volba Rady města

 • 19 Volba předsedů výborů

 • 20 Volba členů výborů

 • 21 Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů

 • 22 Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 • 23 Organizační záležitosti

 • 24 Diskuse