Audio ZMK 17. 12. 2020

  • Záznam z XVIII. jednání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 17. 12. 2020