Audio ZMK 25. 6. 2020

  • Záznam XIV. jednání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 25. 6. 2020