Audio ZMK 7. 5. 2019

  • 1/1 Schválení programu VI. zasedání ZMK

  • 1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení z VI. zasedání ZMK

  • 2 Delegování členů představenstva a dozorčí rady VAK Kroměříž, a. s. - řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

  • 3 Zmocnění zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o.

  • 4 Různé