Audio ZMK 1. 11. 2018

 • 1 a 2 Zahájení a ustanovení mandátové komise

 • 3 Ověření platnosti volby členů zastupitelstva

 • 4 a 5 Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města

 • 6 Schválení programu zasedání zastupitelstva města

 • 7 Schválení jednacího řádu

 • 8 Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva

 • 9 Ustanovení a složení volební a návrhové komise

 • 10 Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města

 • 11 Určení počtu členů rady města

 • 12 Určení výborů zastupitelstva

 • 13 Určení počtu členů výborů

 • 14 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni