Audio ZMK 21. 3. 2019

 • 1/1 Schválení programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

 • 1/2 Schválení návrhové komise

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5978 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Prodej částí pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3270/16 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži

 • 2/4 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a.s.

 • 3/1 Program regenerace MPR na rok 2019

 • 3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50 000 Kč - I. výzva 2019

 • 3/3 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o souhlas s nákupem osobního vozidla

 • 3/4 Nákup nového vozu zajišťujícího provoz Senior taxi

 • 3/5 Nákup vozidel pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska, příspěvkové organizace

 • 3/6 Členství ve Svazu města a obcí České republiky

 • 3/7 Smlouva o odepisování technického zhodnocení

 • 3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

 • 4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2019

 • 4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019

 • 4/3 Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.

 • 4/4 Memorandum o spolupráci

 • 4/5 Personální složení a volba předsedů osadních výborů

 • 4/6 Informace k projektu sportovního areálu Kotojedy

 • 4/7 Zpráva z 1. zasedání kontrolního výboru ZMK

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace