Audio ZMK 29. 8. 2019

 • 1/1 Schválení programu VIII. zasedání ZMK

 • 1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice

 • 2/2 Prodej části pozemku parc. č. 85 v k. ú. Těšnovice

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky

 • 2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko

 • 2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko

 • 2/9 Prodej části pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž

 • 2/10 Prodej části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko

 • 2/11 Nabytí pozemků parc. č. 417/8 a 503/16 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu

 • 2/12 Nabídka SBD Rybníčky II. - družstvo na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech

 • 2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/5 v domě č. pop. 3345, 3346 na ulici Talichova v Kroměříži.

 • 2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/9 v domě č. pop. 3345, 3346 na ulici Talichova v Kroměříži.

 • 2/15 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Mgr. Kateřinou Štěpitovou

 • 2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Ing. Kamilem Fojtem

 • 2/17 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Petrem a Miroslavou Koryčanovými

 • 2/18 a 2/19 Hlasování o stažení bodů z jednání

 • 2/20 Pojmenování nových ulic

 • 3/1 Program regenerace MPR 2019 - veřejnoprávní smlouvy

 • 3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč - II. výzva 2019

 • 3-3.mp3

 • 3/4 Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany

 • 3/5 Návrh na stanovení odměn neuvolněných členů ZMK

 • 3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

 • 4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2019

 • 4/3 Schválení nového strategického dokumentu Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 - 2023

 • 4/4 Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

 • 4/1 Analytická část PUMM