Audio ZMK 7. 2. 2019

 • 1/1 Schválení programu III. zasedání ZMK

 • 1/2 Návrh na složení návrhové komise

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Prodej pozemků parc. č. 388/37 a 388/38 v k. ú. Bílany a parc. č. 1987/4 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Směna pozemků v k. ú. Trávník

 • 2/5 Změna budoucího kupujícího jednotek č. 3270/1 a 3270/13 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži

 • 2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR –ÚZSVM a městem Kroměříž č.UZSVM/BKM/ 8635/2018

 • 2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR –ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/ 8639/2018

 • 2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR –ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/ 8650/2018

 • 2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR –ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/ 8654/2018

 • 3/1 Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb

 • 3/2 Žádost obce Horní Bečva o poskytnutí finančního příspěvku

 • 3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

 • 3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

 • 3/5 Žádost organizace Adra, o. p. s. o dotaci na provoz seďárny

 • 4/1 Volba předsedy a členů výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plán

 • 4/2 Zrušení členství v Asociaci cykloměst

 • 4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2019

 • 4/4 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž za rok 2018 a Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2018

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty ZMK - část 1.

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty ZMK - část 2.

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty ZMK - část 3.