Audio ZMK 28. 5. 2020

18
čen

1/1 Schválení programu

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

1/2 Schválení složení návrhové komise

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/1 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 258 - ostatní plocha o výměře cca 55 m² v k. ú. Kroměříž

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/2 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 446/1 - zahrada o výměře cca 1.580 m² v k. ú. Kroměříž.

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/26 – ostatní plocha o výměře 674 m v k. ú. Kroměříž

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 65 - orná půda o výměře 1.365 m² v k. ú. Hradisko

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 249 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hradisko

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/6 Prodej části pozemku parc. č. 1500/352 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Kroměříž

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/7 Prodej části pozemku parc. č. 26/4 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Těšnovice

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/8 Nabytí pozemku stpč. 8037/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

2/9 Plánovací smlouva mezi městem a BD Blahoslavova s.r.o.

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2020, o místních poplatcích

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/2 Schválení dotací - I. výzva 2020

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/3 Dotace I. výzva - vyřazené dotace

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/4 Programy pro poskytování dotací na rok 2020 - aktualizace hodnocení žádostí

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/5 Žádost Umělecké iniciativy Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/6 Otevřené brány

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

3/8 Informativní zpráva o využití finančních prostředků v rámci podpory podnikatelů

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

4/1 Souhlas s umístěním restaurační zahrádky na Velkém náměstí pro Černý Orel s.r.o

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

4/2 Zmocnění zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti BIOPAS spol s.r.o.

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

4/3 Návrh na odvolání a jmenování jednatele společnosti BIOPAS, spol. s.r.o.

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

6 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

mp3 | 18. 6. 2020 |

18
čen

Nemocnice

mp3 | 18. 6. 2020 |