Audio ZMK 21. 3. 2019

1/1 Schválení programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

mp3 | |

1/2 Schválení návrhové komise

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5978 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Prodej částí pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3270/16 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži

mp3 | |

2/4 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a.s.

mp3 | |

3/1 Program regenerace MPR na rok 2019

mp3 | |

3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50 000 Kč - I. výzva 2019

mp3 | |

3/3 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o souhlas s nákupem osobního vozidla

mp3 | |

3/4 Nákup nového vozu zajišťujícího provoz Senior taxi

mp3 | |

3/5 Nákup vozidel pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska, příspěvkové organizace

mp3 | |

3/6 Členství ve Svazu města a obcí České republiky

mp3 | |

3/7 Smlouva o odepisování technického zhodnocení

mp3 | |

3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

mp3 | |

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2019

mp3 | |

4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019

mp3 | |

4/3 Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.

mp3 | |

4/4 Memorandum o spolupráci

mp3 | |

4/5 Personální složení a volba předsedů osadních výborů

mp3 | |

4/6 Informace k projektu sportovního areálu Kotojedy

mp3 | |

4/7 Zpráva z 1. zasedání kontrolního výboru ZMK

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |