Audio ZMK 20. 6. 2019

23
čen

1/1 Schválení programu VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. června 2019

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

1/2 Schválení složení návrhové komise pro VII. zasedání ZMK

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/1 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú Trávník

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/2 Prodej pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 1500/239 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/4 Prodej části pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Trávník

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/6 Nabytí pozemku parc. č. 1878/50 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/7 Nabytí pozemku parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR- ÚZSVM

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/8 Nabytí pozemku parc. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR- ÚZSVM

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/9 Nabytí pozemku parc. č. 1279 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR- ÚZSVM

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/10 Nabytí pozemku parc. č. 583 v k. ú. Skaštice z vlastnictví ČR- ÚZSVM

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/11 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8635/2018

23. 6. 2019 |

23
čen

2/12 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8639/2018

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky 3269/1 v domě č. pop. 3269 na ulici Talichova v Kroměříži.

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky 3269/11 v domě č. pop. 3269 na ulici Talichova v Kroměříži

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/15 Zrušení bodu č. X. v usnesení z XXXII. ZMK konaného dne 21. 12. 2017

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a OKC s.r.o.

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/1 Zakoupení nového vozu Sociálními službami města Kroměříže, p. o. pro odlehčovací sociální službu

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/2 Dar osobního automobilu Sociálním službám města Kroměříže, p. o.

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/3 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Sociálních služeb Pačlavice, p. o.

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/4 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Domu sociálních služeb Návojná, p. o.

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/5 Program regenerace MPR na r.2019

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/6 Žádost na zrušení předkupního práva k nemovitostem, ul. Tovačovského, v majetku manželů Kostkových

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/7 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Kroměříže za rok 2018

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

4/1 Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

4/2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

4/3 Podnět k omezení provozní doby restaurace

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 6/2019

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. x/2019

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

4/6 Zpráva ze 3. zasedání kontrolního výboru ZMK

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 23. 6. 2019 |

23
čen

6 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

mp3 | 23. 6. 2019 |