Audio ZMK 2. 7. 2021

1 a 2 Zahájení a ustanovení mandátové komise

mp3 | |

3 Ověření platnosti volby členů zastupitelstva

mp3 | |

4 a 5 Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města

mp3 | |

6 Schválení programu zasedání zastupitelstva města

|

7 Schválení jednacího řádu

mp3 | |

8 Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva

mp3 | |

9 Ustanovení a složení volební a návrhové komise

mp3 | |

10 Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města

mp3 | |

11 Určení počtu členů rady města

mp3 | |

12 Určení výborů zastupitelstva

mp3 | |

13 Určení počtu členů výborů

mp3 | |

14 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

mp3 | |

15 Volba starosty

mp3 | |

16 Projev nově zvoleného starosty

mp3 | |

16 Projev nově zvoleného starosty

mp3 | |

17 Volba místostarostů

mp3 | |

18 Volba Rady města

mp3 | |

19 Volba předsedů výborů

mp3 | |

20 Volba členů výborů

mp3 | |

21 Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů

mp3 | |

22 Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

mp3 | |

23 Organizační záležitosti

mp3 | |

24 Diskuse

mp3 | |