Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Hlavní řešitel projektu

Střední odborná škola Otrokovice jejíž součástí je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zahájení a doba trvání projektu

Od 1. února 2009 po dobu 36 měsíců.

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 5 673 654 Kč
  • Z toho ESF: 85 %
  • Státní rozpočet ČR: 15 %

OP CZ.1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční zdělávání, oblast podpory 7.13 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Stručný obsah projektu

Město Kroměříž je partnerem Střední odborné školy v Otrokovicích v projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje.
Impulzem pro vzniklé partnerství byla potřeba aplikovat zkušenosti, tzv. příklady dobré praxe, z projektů Bezpečná komunita a Bezpečná škola z Kroměříže na ostatní území Zlínského kraje.
Naší snahou je účinně pomoci pedagogům v začleňování prevence úrazů do výuky a výchovy dětí a mládeže.

Chceme vytvořit inovativní systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje včetně zavádění moderních pedagogických a didaktických metod. Systém vzdělávání bude obsahovat i konzultační a poradenské činnosti, které také přispějí ke zvyšování kvality a efektivity vzdělávání. Především však je projekt zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Obsahem projektu je modulární struktura vzdělávacích bloků, které budou zaměřeny na aktuální problémy a potřeby pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Jednotlivé tématické bloky jsou rozděleny do modulů, které představují ucelenou oblast. Moduly budou zaměřeny na znalosti a dovednosti vyplývající z činností, které v rámci své praxe učitelé vykonávají, a to zejména s ohledem na realizaci kurikulární reformy. V rámci jednotlivých modulů budou vytvořeny také studijní texty. Tyto texty pak budou dostupné v síti internet pro cílovou skupinu projektu.

Vzdělávací kurzy budou pro účastníky zdarma.

Cíle a cílová skupina projektu

Návrh struktury a vytvoření vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení ve ZLK
Pilotní realizace vytvořených vzdělávacích modulů a jejich realizace.
Zpracování připomínek účastníků vzdělávání a finální úprava struktury a obsahu vytvořených vzdělávacích modulů.

V průběhu realizace projektu budou výukové materiály jednotlivých modulů umístěny na webových stránkách školy a na vzdělávacím portálu Zkola.cz a budou tak volně dostupné cílové skupině projektu i široké veřejnosti.

Partner projektu

Město Kroměříž, IČ: 00287351
V rámci programu Bezpečná komunita, manažerka partnerského projektu Ing. Marie Pokorná

Cíle partnera projektu

  • Vytvoření vzdělávacího programu s náplní věnovanou úrazům a jejich prevenci.
  • Poskytnutí metodického návodu pro výchovu dětí a mládeže k bezpečí.
  • Vybavení účastníků metodickými materiály.
  • Zapojení odborných partnerů a regionálních autorit do přípravy a realizace vzdělávání.
  • Vytvoření podmínek pro výměnu a sdílení zkušeností pomocí IT a konferencí.