Rodičovství není handicap

Období realizace

10/2010 – 9/2013

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 4 697 816,- Kč
Evropský sociální fond: 3 993 143,60 Kč (85 %)
Státní rozpočet ČR: 704 672,40 Kč (15 %)

Stručný obsah projektu

Projekt "Rodičovství není handicap" (aneb Pohlídáme vaše děti), který je realizován MC Klubíčko, je zaměřen na personální zajištění a provoz finančně a územně dostupných služeb péče o děti předškolního věku.

Mateřské centrum Klubíčko v rámci tohoto projektu nabídne několik druhů služeb péče o děti:

  • příležitostné a občasné nepravidelné krátkodobé hlídání dětí předškolního věku (tzv. hlídací koutek) včetně služeb pro rodinu a domácnost - tzv. babyškolku
  • pravidelné krátkodobé hlídání dětí do tří let věku (tzv. miniškolku) se vzdělávacím programem
  • v rámci projektu bude vybavena herna pro děti

Zavedením dostupné hlídací služby pro děti předškolního věku dojde k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření příznivých podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku a také osoby pečující o závislého člena rodiny. Ti si tak budou moci vyřídit své záležitosti spojené se vzděláváním či návratem na trh práce.

Partneři

  • Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy speciální Korálky
  • Kroměřížská rozvojová kancelář, o. p. s.

Spolupracující organizace

  • Město Kroměříž
  • Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.